Ważne daty

Wydarzenia w ciągu roku 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

Pasowanie na ucznia klasa pierwsza

14 października 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

Bal Królowej Jadwigi

21 stycznia 2023 r. (sobota)

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasie czwartej

28 kwietnia 2023 r. (piątek)

Egzamin maturalny

4 – 20 maja 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2022 r. (piątek)

Terminarz rad pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023

l.p.

data

temat

uwagi

1.

25 sierpnia 2022 r. godz. 9:00

Rada Pedagogiczna Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Zatwierdzenie: planu pracy szkoły,

2.

15 września 2022 r. (czwartek, godz. 15.00)

Rada szkoleniowa – Zmiany w prawie oświatowym

Plan nadzoru pedagogicznego

3.

14 października 2022 r.

Pasowanie na ucznia dla klasy 1

Uroczysta rada pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Godz.8.00

(piątek, godz.12:00)

4.

9 listopada 2022 r.

Śródroczna analiza wyników nauczania i wychowania, szkolenie Rady Pedagogicznej

(środa, godz. 15:00)

5.

do 9 grudnia

do 21 grudnia

Oceny przewidywane

Oceny ostateczne

 

6.

4 stycznia 2023 r.

Klasyfikacja śródroczna

(wtorek godz. 15:00)

7.

5 stycznia 2023 r.

Zatwierdzenie ocen

(czwartek, godz. 10:00)

8.

12 stycznia 2023 r.

Podsumowanie pracy szkoły po I półroczu

(czwartek, godz. 15:00)

9.

marzec 2023 r.

Rady pedagogiczne szkoleniowe (rekolekcje)

 

10.

do 5 kwietnia

Oceny przewidywane w klasie IV

 

11.

do 21 kwietnia – oceny ostateczne

Klasa IV A

 

12.

24 kwietnia 2023 r.

Klasyfikacja w klasie IV A

(poniedziałek, godz. 15:00)

13.

do 2 czerwca

Oceny przewidywane

 

14.

do 15 czerwca

Oceny ostateczne

 

15.

19 czerwca 2023 r.

Klasyfikacja roczna

(poniedziałek, godz. 13:30)

16.

21 czerwca 2023 r.

Podsumowanie pracy szkoły – rada pedagogiczna

godz,15.00

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

19 września 2022 r.

Spotkanie z rodzicami

____

14 listopada 2022 r. godz.16.00 – 17.00

Dzień otwarty – Zebranie półroczne

____

12 grudnia 2022 r.

Dzień otwarty (inf. o zagrożeniach ocenami ndst.)

____

16 stycznia 2023 r.

Zebranie po I półroczu

____

27 marca 2023 r.

Dzień otwarty dla kandydatów

____

17 kwietnia 2023 r.

Zebranie śródroczne

____

5 czerwca 2023 r.

Zebranie (przewidywane oceny roczne)

 

Wydarzenia w ciągu roku 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

____

Pasowanie na ucznia klasa pierwsza

14.10.2022r.

____

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

____

Bal Królowej Jadwigi

21 stycznia 2023 r. (sobota)

____

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2023 r.

____

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

____

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasie czwartej

28 kwietnia 2023 r. (piątek)

____

Egzamin maturalny

4 – 20 maja 2023 r.

____

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2022 r. (piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2022 r.

14 listopada 2022 r.

2 maja 2023 r. 4 – 5, 8 – 9, 19 i 22 maja 2023 r. (6 dni – egzaminy maturalne)

8 czerwca 2023 r. – Boże Ciało,

9 czerwca 2023

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – wakacje.

Terminarz rad pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023

l.p.

data

temat

uwagi

1.

25 sierpnia 2022 r. godz. 9:00

Rada Pedagogiczna Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Zatwierdzenie: planu pracy szkoły,

2.

15 września 2022 r. (czwartek, godz. 15.00)

Rada szkoleniowa – Zmiany w prawie oświatowym

Plan nadzoru pedagogicznego

3.

14 października 2022 r.

Pasowanie na ucznia dla klasy 1

Uroczysta rada pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Godz.8.00

(piątek, godz.12:00)

4.

9 listopada 2022 r.

Śródroczna analiza wyników nauczania i wychowania, szkolenie Rady Pedagogicznej

(środa, godz. 15:00)

5.

do 9 grudnia

do 21 grudnia

Oceny przewidywane

Oceny ostateczne

 

6.

4 stycznia 2023 r.

Klasyfikacja śródroczna

(wtorek godz. 15:00)

7.

5 stycznia 2023 r.

Zatwierdzenie ocen

(czwartek, godz. 10:00)

8.

12 stycznia 2023 r.

Podsumowanie pracy szkoły po I półroczu

(czwartek, godz. 15:00)

9.

marzec 2023 r.

Rady pedagogiczne szkoleniowe (rekolekcje)

 

10.

do 5 kwietnia

Oceny przewidywane w klasie IV

 

11.

do 21 kwietnia – oceny ostateczne

Klasa IV A

 

12.

24 kwietnia 2023 r.

Klasyfikacja w klasie IV A

(poniedziałek, godz. 15:00)

13.

do 2 czerwca

Oceny przewidywane

 

14.

do 15 czerwca

Oceny ostateczne

 

15.

19 czerwca 2023 r.

Klasyfikacja roczna

(poniedziałek, godz. 13:30)

16.

21 czerwca 2023 r.

Podsumowanie pracy szkoły – rada pedagogiczna

godz,15.00

Skip to content