Rekrutacja

Regulamin

REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH CZTEROLETNIEGO KATOLICKIEGO LICEUM HUMANISTYCZNEGO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W OTWOCKU.

REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO LICEUM HUMANISTYCZNEGO, ODBYWA SIĘ POZA MIEJSKIM SYSTEMEM REKRUTACJI, CO OZNACZA, ŻE NASZEGO LICEUM NIE WLICZA SIĘ DO TRZECH SZKÓŁ PUBLICZNYCH, KTÓRE KANDYDAT WYBIERA W PROCESIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ ŻE DO SZKOŁY PRZYJMOWANI SĄ RÓWNIEŻ KANDYDACI SPOZA OTWOCKA
 1. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną i ustala jej regulamin pracy
 2. Warunkiem przyjęcia do Katolickiego Liceum Humanistycznego jest wyznawanie wiary chrześcijańskiej.
 3. Limit miejsc w klasach pierwszych czteroletniego Liceum, w roku szkolnym wynosi:

  Klasa humanistyczna – dziennikarska – rozszerzony program nauczania do wyboru kandydata z: języka polskiego, historii, języków obcych do wyboru (język angielski, rosyjski, francuski), dodatkowo zajęcia żywego słowa, dykcji, teatralne, dziennikarskie, filozoficzne (redagowanie pism urzędowych, publicystycznych, naukowych, felietonów, strony internetowej, informacji na Facebooku. Itp.), ćwiczenia z retoryki i wystąpień publicznych, sztuka recytacji, chór, historia muzyki, przedsiębiorczość.

  Klasa pierwsza ma liczyć około 15 osób. W przypadku dużego zainteresowania ilość miejsc może ulec zwiększeniu.

  Klasa matematyczno- geograficzno- przyrodnicza – rozszerzony program nauczania matematyki, logicznego myślenia, geografii, biologii, chemii, przedsiębiorczości, elementy prawa i filozofii oraz innych zajęć wymienionych w klasie humanistycznej według zainteresowań kandydatów – klasa pierwsza ma liczyć około 10 osób.

 4. Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły, w terminie do 10 kwietnia 2022 roku, kwestionariusza zgłoszenia do Katolickiego Liceum Humanistycznego (do pobrania na stronie internetowej – w zakładce rekrutacja), i wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi w wysokości określonej przez organ prowadzący, tj. 100 zł. Po tym terminie należy kontaktować się z dyrektorem szkoły, który podejmie decyzję o przyjęciu kandydata lub odmowie w miarę wolnych miejsc w szkole. 
 5. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 6. Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
 7. We wszystkich sprawach związanych z rekrutację można kontaktować się z sekretariatem szkoły oraz dyrektorem szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do naszego Liceum należy :

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 3. 3 zdjęcia 35×45 mm (podpisane na odwrocie);
 4. kwestionariusz osobowy do wypełnienia wspólnie z rodzicami 
 5. podanie o przyjęcie do szkoły
 6. podpisanie umowy ze szkołą.
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszym liceum skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 779 36 96;
lub mailowo – dyrektor@klhotwock.pl
Opinie uczniów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam consecteur adispaci

  A

  Uczeń klasy 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam consecteur adispaci

   M

   Uczeń

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam consecteur adispaci

    J

    Uczeń klasy 2