Rekrutacja

Regulamin

REKRUTACJIA KANDYDATÓW DO KATOLICKIEGO LICEUM HUMANISTYCZNEGO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W OTWOCKU.

REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO LICEUM HUMANISTYCZNEGO, ODBYWA SIĘ POZA MIEJSKIM SYSTEMEM REKRUTACJI, CO OZNACZA, ŻE NASZEGO LICEUM NIE WLICZA SIĘ DO TRZECH SZKÓŁ PUBLICZNYCH, KTÓRE KANDYDAT WYBIERA W PROCESIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ ŻE DO SZKOŁY PRZYJMOWANI SĄ RÓWNIEŻ KANDYDACI SPOZA OTWOCKA
 1. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną i ustala jej regulamin pracy
 2. Warunkiem przyjęcia do Katolickiego Liceum Humanistycznego jest wyznawanie wiary chrześcijańskiej.
 3. Limit miejsc w klasach pierwszych czteroletniego Liceum, w roku szkolnym wynosi:

  Klasa humanistyczna – dziennikarska – rozszerzony program nauczania do wyboru kandydata z: języka polskiego, historii, języków obcych do wyboru (język angielski, rosyjski, francuski), dodatkowo zajęcia żywego słowa, dykcji, teatralne, dziennikarskie, filozoficzne (redagowanie pism urzędowych, publicystycznych, naukowych, felietonów, strony internetowej, informacji na Facebooku. Itp.), ćwiczenia z retoryki i wystąpień publicznych, sztuka recytacji, chór, historia muzyki, przedsiębiorczość.

  Klasa pierwsza ma liczyć około 15 osób. W przypadku dużego zainteresowania ilość miejsc może ulec zwiększeniu.

  Klasa matematyczno- geograficzno- przyrodnicza – rozszerzony program nauczania matematyki, logicznego myślenia, geografii, biologii, chemii, przedsiębiorczości, elementy prawa i filozofii oraz innych zajęć wymienionych w klasie humanistycznej według zainteresowań kandydatów – klasa pierwsza ma liczyć około 10 osób.

 4. Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły kwestionariusza zgłoszenia do Katolickiego Liceum Humanistycznego (do pobrania na stronie internetowej – w zakładce rekrutacja), i wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi w wysokości określonej przez organ prowadzący, tj. 100 zł. Po tym terminie należy kontaktować się z dyrektorem szkoły, który podejmie decyzję o przyjęciu kandydata lub odmowie w miarę wolnych miejsc w szkole. 
 5. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 6. Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
 7. We wszystkich sprawach związanych z rekrutację można kontaktować się z sekretariatem szkoły oraz dyrektorem szkoły.

Rekrutacja

W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do naszego Liceum należy :

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 3. 3 zdjęcia 35×45 mm (podpisane na odwrocie);
 4. kwestionariusz osobowy do wypełnienia wspólnie z rodzicami 
 5. podanie o przyjęcie do szkoły
 6. podpisanie umowy ze szkołą.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszym liceum skontaktuj się z nami telefonicznie

Opinie uczniów i rodziców

Świetna szkoła! Profesjonalna Kadra. Nauczyciele bardzo pomocni. W szkole panuje serdeczna atmosfera. Jest ona bezpieczna i godna zaufania. Syn bardzo zadowolony! Z chęcią idzie do szkoły. Zajęcia są bardzo interesujące, prowadzone w ciekawy sposób. Organizowane są warsztaty z różnych dziedzin, liczne konkursy. Polecam!

  Ewelina

  Rodzic

  Za co cenię szkołę jako rodzic? – bardzo kompetentne sprawiedliwe, wyrozumiałe, wspomagające i wspierające podejście; – za troskę i opiekę nad uczniami – i tymi bez problemów, i tymi z mniejszymi problemami, i tymi z dużymi problemami; – za przyjazną atmosferę, bardzo dobre relacje nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel; – za brak przemocy – słownej i fizycznej; A przede wszystkim, za to, że mój syn ją po prostu bardzo lubi

   Mariusz

   Rodzic

   Skip to content