Dla ucznia

dla ucznia

Katolickie Liceum Humanistyczne

KLH (Katolickie Liceum Humanistyczne)    jest szkołą otwartą dla wszystkich. Realizuje podstawy programowe liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, geografii, języków obcych. Pragniemy aby nasze liceum wychowywało ludzi mądrych, wrażliwych, tolerancyjnych i zaangażowanych w budowaniu świata szanującego humanistyczne wartości.

Matura

Double Programs

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod
Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod

Platforma Online

Nasza szkoła używa Google dla szkół i uczelni.