o nas

Katolickie Liceum Humanistyczne

Zapewniamy lepsze kształcenie dla lepszego jutra

Katolickie Liceum Humanistyczne jest szkołą otwartą dla wszystkich. Realizuje podstawy programowe liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, geografii, języków obcych.

Pragniemy, aby nasze liceum wychowywało ludzi mądrych, wrażliwych, tolerancyjnych i zaangażowanych w budowaniu świata szanującego humanistyczne wartości. Wychowankowie kształceni są w przyjaznej atmosferze, w klimacie życzliwości i akceptacji.

Nasz program wychowawczy oparty jest na zasadzie etyki chrześcijańskiej, w ramach którego organizowane są pielgrzymki, rekolekcje, udział w uroczystościach kościelnych. W KLH (Katolickim Liceum Humanistycznym) łączymy zdobywanie wiedzy z chrześcijańską moralnością. W każdym roku szkolnym uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Forum Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie.

Szkoła posiada swój ceremoniał katolicki. Uczniowie i nauczyciele codziennie modlą się i czytają fragment Ewangelii, uczestniczą we Mszach św. tzw. pierwszopiątkowych, a wszystkie ważniejsze uroczystości rozpoczynają się mszą świętą.

W szkole naszej uczniowie mają możliwość korzystania z indywidualnej pomocy nauczycieli w oparciu o tzw. konsultacje przedmiotowe. Zajęcia komputerowe prowadzone są w nowoczesnej pracowni, z dostępem do Internetu.

Nasza młodzież uczestniczy w życiu kulturalnym Otwocka i Warszawy poprzez wyjazdy do teatrów, kin, na wystawy i koncerty. Uczniowie wyjeżdżają również na organizowane wyjazdy zagraniczne.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych, zaś zdobyta w szkole wiedza jest podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Nasza Misja

KLH (Katolickie Liceum Humanistyczne) jest szkołą otwartą dla wszystkich. Realizuje podstawy programowe liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, geografii, języków obcych. Pragniemy aby nasze liceum wychowywało ludzi mądrych, wrażliwych, tolerancyjnych i zaangażowanych w budowaniu świata szanującego humanistyczne wartości.

Nasza wizja

Pragniemy, aby nasze liceum wychowywało ludzi mądrych, wrażliwych, tolerancyjnych i zaangażowanych w budowaniu świata szanującego humanistyczne wartości. Wychowankowie kształceni są w przyjaznej atmosferze, w klimacie życzliwości i akceptacji.

Liceum oferuje naukę języków obcych:

Wirtualna prezentacja

Wytrwale pracujemy z każdym uczniem i przygotowujemy aby zapewnic naszym uczniom lepsze jutro

Skip to content