Kalendarium na rok  szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2022/23 rozpocznie się 1 września 2022 (czwartek) o godzinie 7.45 w Kościele , a zakończy 23 czerwca 2023 (piątek) o godzinie 7.45 w Kościele. Poczet sztandarowy przychodzi na godzinę 7.40 do szkoły (Martyna, Wiktoria, Mateusz – klasa IV a). Dni wolne od szkoły: 23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023: zimowa przerwa świąteczna; 6 […]

My lektury wszystkie znamy, na egzaminie maturalnym się nie poddamy!

Egzamin maturalny od 2023 roku język polski – Lektury 2022/2023 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022-2023  tradycyjnie ma odbyć się w maju. Każdego roku rozpoczyna się obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego. Egzamin maturalny z języka polskiego w 2023 roku odbędzie sięw innej formule niż we wcześniejszych latach. Maturzyści będą mieli do opanowania więcej materiału […]