Kalendarium na rok  szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2022/23 rozpocznie się 1 września 2022 (czwartek) o godzinie 7.45 w Kościele , a zakończy 23 czerwca 2023 (piątek) o godzinie 7.45 w Kościele. Poczet sztandarowy przychodzi na godzinę 7.40 do szkoły (Martyna, Wiktoria, Mateusz – klasa IV a). Dni wolne od szkoły: 23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023: zimowa przerwa świąteczna; 6 […]

My lektury wszystkie znamy, na egzaminie maturalnym się nie poddamy!

Egzamin maturalny od 2023 roku język polski – Lektury 2022/2023 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022-2023  tradycyjnie ma odbyć się w maju. Każdego roku rozpoczyna się obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego. Egzamin maturalny z języka polskiego w 2023 roku odbędzie sięw innej formule niż we wcześniejszych latach. Maturzyści będą mieli do opanowania więcej materiału […]

Praca sekretariatu w wakacje

Businesswoman browsing through ring binder file documentation ar

Uprzejmie informuję, że w okresie od 25 lipca 2022 roku do 24 sierpnia 2022 roku sekretariat szkoły pracuje wyłącznie zdalnie. Wszelkie sprawy, w tym rekrutacji należy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres dyrektor@klhotwock.pl

Witamy na nowej stronie KLH

Portal zyskał nową szatę graficzną, architekturę informacji oraz charakter – z technicznego stał się informacyjnym. Nowa witryna Katolickiego Liceum Humanistycznego w Otwocku jest nowoczesna i intuicyjna w obsłudze, co sprawia, że wyszukiwanie informacji jest prostsze i szybsze. Szatę graficzną serwisu przygotowano zgodnie z obecnymi trendami web designu.