dołącz do Nas,

rekrutacja trwa

Rekrutacja do Katolickiego Liceum Humanistycznego Im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku, od roku 2023

Dzień Otwarty w naszym Liceum odbędzie się w dniu 28.05.2023 r., od godziny 14.00 .

Jesteśmy tu aby odpowiedzieć na twoje pytania

Podania z rekrutacji podstawowej przyjmowane są do końca czerwca 2023 roku (klasa I), w miarę posiadanych miejsc również w późniejszym terminie i przez cały rok (dla starszych klas II-IV)

Podania z rekrutacji uzupełniającej przyjmowane są przez cały rok szkolny. Wystarczy skontaktować się z dyrektorem szkoły, wypełnić podanie i dostarczyć je do szkoły. Pozostałe sprawy ustalane są z dyrektorem szkoły.

Podania z rekrutacji podstawowej (klasa I) przyjmowane będą do końca czerwca 2023r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, klasa 1 (15-20 osób), im wcześniej, tym lepiej z gwarancją przyjęcia. 

Podania z rekrutacji uzupełniającej do istniejących klas  (klasy I, II, III i IV) przyjmowane są przez cały rok w miarę posiadanych w szkole miejsc (mało liczne klasy). 

To moment na przedstawienie siebie, swoich zainteresowań, osiągnięć i planów na przyszłość, a także opowiedzenie o swojej motywacji dotyczącej wyboru naszej szkoły. Kandydat ma pełną dowolność wyboru formy prezentacji.

Dyrektor może zadać dodatkowe pytania, dotyczące sytuacji ucznia, prezentowanej pracy/motywacji/zainteresowań. W rozmowie uczestniczy rodzic/opiekun prawny.

W dniu rozmowy może być po wcześniejszym ustaleniu egzamin pisemny z przedmiotów ustalonych w czasie rozmowy, trwający 45 minut.  

– Kopię świadectwa z poprzedniej klasy uzyskanych na pierwsze półrocze, wykaz ocen bieżących (jeśli rozmowa odbywa się już po zakończeniu półrocza)

– Wszelkie prace muzyczne, teatralne, plastyczne/fotograficzne/dyplomy/prezentacje, które kandydat chciałyby zaprezentować podczas drugiego etapu rekrutacji – należy przynieść w dniu rozmowy/prezentacji portfolio. Jeśli kandydat prezentuje prace wymagające komputera bądź innego sposobu odtworzenia, proszony jest o wzięcie urządzenia/sprzętu na egzamin celem dokonania prezentacji.  

– Nie jest konieczny warunek przynoszenia prac na spotkanie z Dyrektorem, jeśli kandydat nie chce przedstawiać swojego dorobku artystycznego, sportowego, naukowego, itp. Szkoła jest otwarta dla wszystkich chętnych.

 

Oceny nie mają wyłącznego wpływu na decyzję o przyjęciu, jednak są brane pod uwagę.

W skład komisji wchodzą: Dyrektor lub Wicedyrektor KLH, w razie potrzeb nauczyciel danego przedmiotu, z którego uczeń ma trudności (w wyjątkowych sytuacjach – decyzja dyrektora szkoły i rodzica).

O wyniku przyjęcia do szkoły dyrektor informuje w dniu przeprowadzonej rozmowy. W niektórych sytuacjach dyrektor zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji w innym terminie, nie później, niż po siedmiu dniach od przeprowadzonej rozmowy. Na rodzicu spoczywa obowiązek pozyskania  informacji.  

Katolickie Liceum Humanistyczne Im. Św. Jadwigi Królowej Polski,  to szkoła niepubliczna; nie trzeba rejestrować się do niej przez system rekrutacji m.st. Warszawy, Otwocka, Karczewa, Celestynowa, itd.   

Szkoła realizuje zadania wynikające z prawa oświatowego.

Wysokość opłat za szkołę ustalana jest z rodzicem kandydata indywidualnie w czasie rozmowy z dyrektorem. Nie udzielamy informacji przez telefon. Ucznia traktujemy poważnie i indywidualnie, nie jak towar w sklepie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content