Szanowni Państwo,

dyrektor szkoły informuje, że rodzice kandydatów do klasy pierwszej i innych klas, mogą przynieść dokumenty do sekretariatu szkoły w dniu 24.08.2022r. w godzinach od 10.00 – 18.00 (istnieje możliwość dostosowania godziny spotkania do Państwa potrzeb).

Proszę o zabranie na rozmowę:

  1. wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego (strona – www.klhotwock.edu.pl);
  2. oryginałów dokumentów tj.:

– świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– ostatniego świadectwa ukończonej klasy liceum albo technikum;

– zaświadczenia z OKE  (sprawdzian ósmoklasisty),

– 2 podpisanych zdjęć,

– dokumentacji medycznej.

Jednocześnie informuję, że od klasy pierwszej realizujemy podstawę programową w zakresie rozszerzonym z języka polskiego i historii oraz zwiększoną liczbę godzin nauczania: matematyki i języka angielskiego, w celu efektywniejszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

 

 

                                                            Serdecznie zapraszam

                                                            dr Barbara Jaśniewicz – dyrektor szkoły

Skip to content