Egzamin maturalny od 2023 roku język polski – Lektury 2022/2023

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022-2023  tradycyjnie ma odbyć się w maju. Każdego roku rozpoczyna się obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego.

Egzamin maturalny z języka polskiego w 2023 roku odbędzie się
w innej formule niż we wcześniejszych latach. Maturzyści będą mieli do opanowania więcej materiału niż poprzednie dwa roczniki. Nie będą już bowiem obowiązywać okrojone wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r. tylko podstawa programowa z 2018 roku. Oznacza to również, że licealiści będą też musieli przeczytać więcej lektur.

Lektury obowiązkowe – egzamin maturalny 2023

Na podstawowej maturze z języka polskiego oraz na egzaminie ustnym z polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość tych lektur obowiązkowych:

A. Starożytność – antyk

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;

2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

4) Sofokles, Antygona;

B. Średniowiecze

5) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

6) Legenda o św. Aleksym (fragmenty);

7) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

10) Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);

C. Odrodzenie – renesans

11) Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX;

12) Odprawa posłów greckich;

12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

D. Barok

13) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);

14) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;

E. Oświecenie

15) Molier, Skąpiec;

16) Ignacy Krasicki, wybrane satyry;

F.  Romantyzm

17) Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;

18) Juliusz Słowacki, Kordian,

19) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;

G. Pozytywizm

20) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;

21) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;

22) Henryk Sienkiewicz, Potop;

23) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;

H. Młoda Polska

24) Stanisław Wyspiański, Wesele;

25) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);

I. Dwudziestolecie międzywojenne

26) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;

27) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);

J. Współczesność

28) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;

29) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;

30) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;

31) Albert Camus, Dżuma;

32) George Orwell, Rok 1984;

33) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);

34) Sławomir Mrożek, Tango;

35) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);

36) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

37) Antoni Libera, Madame;

38) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

39) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

40) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

41) Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: treny i pieśni Jana Kochanowskiego, bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego.

Matura 2023

Poziom rozszerzony – język polski

Na maturze w 2023 roku maturzyści będą musieli przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Ci maturzyści, którzy zdecydują się pisać maturę z języka polskiego będą musieli wykazać się większą znajomością literatury.

Na maturze rozszerzonej z języka polskiego 2023 oprócz lektur wymaganych na poziomie podstawowym wymagana jest również znajomość lektur dodatkowych (tzw. lektur z gwiazdką):

1) Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);

2) Platon, Państwo (fragmenty);

3) Arystofanes, Chmury;

4) Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;

5) Wergiliusz, Eneida (fragmenty);

6) św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);

7) św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);

8) François Villon, Wielki testament (fragmenty);

9) François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);

10) Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);

11) Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);

12) Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);

13) William Szekspir, Hamlet;

14) Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;

15) realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);

16) Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;

17) Franz Kafka, Proces (fragmenty);

18) Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;

19) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;

20) Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;

21) Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;

22) Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;

23) Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;

24) Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;

25) wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

Matura 2023 język polski – poezja

Czy maturzyści powinni wykazać się również znajomością poezji? Otóż, w arkuszu maturalnym z języka polskiego 2023 pojawią się również zadania, w których tekstami źródłowymi będą utwory poetyckie – zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i innych. Zadania te nie będą jednak sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu, ale – umiejętność interpretacji zamieszczonych wierszy.

Dodane lektury uzupełniające:

Zakres podstawowy:

 1. Kronika Książąt Polskich, oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski;
 2. Juliusz Słowacki, Listy do Matki (fragmenty);
 3. Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty);
 4. Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni;
 5. Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, wybór wierszy;
 6. Witold Pilecki, Raport Witolda;
 7. Wiesław Kielar, Anus mundi;
 8. Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919;
 9. Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie;
 10. John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia

Zakres rozszerzony:

 1. Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina;
 2. Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie; Ludzie, zwierzęta, bogowie;
 3. Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem;
 4. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty); Tryptyk rzymskiPamięć i tożsamość (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty);
 5. Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera;
 6. Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne;
 7. Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim.
 8. Przerwanie działań wojennych, reż. Juliusz Machulski.
Skip to content